Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ В 73 СОУ

На вниманието на всички  заинтересовани.

Във връзка с конкурс за изработване на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложено техническо описание,

Документация за конкурса:

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ТЕЖЕСТ“ ПРОГРАМА

 

Място на провеждане: Конферентна зала на 144 СОУ „Народни будители“- София

Време на провеждане: 27 март 2012 г. от 17.00 ч.

Организатори: СО-район „Младост“ и 144 СОУ„Народни будители“- София

Предназначение: за учители от 3 и 4 групи в ДГ, начални учители и родители.

1. Откриване на семинара: Директора на 144 СОУ „Народни будители“ и кмета на район Младост- г-жа Авджиева.

2. Представяне на целите и очакваните резултати от кампанията: Милена Дамянова-Зам. Министър на образованието.

3. Причини за гръбначни изкривявания при децата и последствия: д-р Ангелина Вурдова и д-р Мариана Чавдарова- РЗИ-София.

4. „Моята ученическа чанта“: Дея Ангелова- ученичка от 2ри клас, район Младост

5. Запознаване с начините за ранна диагностика за отклонение от правилната стойка при децата: д-р Стефанка Шпангенберг - НЦОЗА и Красимира Костадинова - НЦОЗА.

6. Дискусия.
Очаквани резултати от семинара:

1. Повишаване степента на информираност на родители и учители относно превенцията на гръчначните изкривявания при децата и тежестта на ученическите чанти като фактор за възникване на отклонения.

2. Повишавене информираността сред родителите, чрез разпространяване на информационни материали, осигурени от РЗИ- София и НЦОЗА

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОВЕДЕН КОНКУРС ОТ 73 СОУ

Резултати от проведен конкурс  по проект Училище за себе утвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)”, схема BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси

ПРОТОКОЛ ОТ  ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ


ОБЯВА

 

ПРОТОКОЛ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА за избор на униформи към 73 СОУ 12.03.12

 

 

 

ОБЯВА

за

КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание:

Решение на ПС на 73.СОУ от 13.09.2011г., Протокол № 17,

Чл. 153, ал. 3 от ППЗНП

Заповед № РД 09 – 795 / 28.02.2012г. на Директора на 73.СОУ ,

Училищното настоятелство на 73.СОУ,

ЕИК: 130529448, Идент. № по ДДС: BG130529448, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, район „Триадица”, ул. „Георги Измирлиев” № 2, лице за контакт: Васил Василев, на длъжност Председател, тел.: +359 885 410455; в качеството си на участник в Работната група, сформирана със Заповед № РД 09 – 795 / 28.02.2012г. на Директора на 73.СОУ след решение на ПС: Протокол № 17 / 13.09.2011г.,

обявява Конкурс за определяне на изпълнител - с обект:

Изработване на дизайн на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложената спецификация и съставяне на техническо задание за производство.

Prilojenie01_Pojasnitelen dokument

Prilojenie02_Zadanie

List of companies_CompDesign

Пояснителният документ и документацията за провеждания конкурс могат да бъдат получени и на адрес: гр. София, п.к. 1404, ул. „Георги Измирлиев” № 2, Училищно настоятелство.

Обявата и приложенията към нея са публикувани и на интернет адреса на  73 СОУ: www.sou73.bg

Конкурсната документация се подава на 22.03.2012 г. от 11:00ч. до 15:30ч. на адрес: гр. София, п.к. 1404, ул. „Георги Измирлиев” № 2, Деловодство. Пратките по поща трябва да бъдат на посочения адрес най-късно до 16:00ч. на 22.03.2012г.

ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА за избор на униформи към 73 СОУ 28.02.12

 

ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА за избор на униформи към 73 СОУ  28.02.12

73 СОУ ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

за участие в процедура по чл.2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет:

„Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)”, схема BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси

ПОКАНА

Представяне на фирма за езикови лагери по немски език

На 21.02.12 (вторник) от 18ч. в училището.ще се проведе инфо-среща с представители на фирма "Велбург" - предлагаща летни езикови лагери.

Уважaеми родители,

Непосредствено преди Коледните празници беше проведена анкета във връзка с въвеждане на униформено облекло в училище.

В допитването имаха право да участват 1195 родители. Правото си упражниха 790 човека, като 625 от тях са за въвеждане на униформи, 165 – против.

Предложението за въвеждане на униформено облекло е подкрепено от 80% от участниците в допитването и от над 52% от имащите право на участие в допитването.

Чл. 153, ал. 3 от ППЗНП гласи „с цел изграждане облика на училището училищното настоятелство може да предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.” За да постигне тази цел, Училищното настоятелство ще предложи на ПС да утвърди униформено облекло за учениците от 73.СОУ.

УН сформира работна комисия, в която участват негови членове, други родители и учители. Посочената комисия следва да изготви задание за изработка, да събере оферти, да избере окончателния вариант на униформата и фирма - изпълнител. Желаещите да участват в комисията родители могат да заявят това в Училищното настоятелство в срок до 7 февруари лично или като изпратят Заявление в свободен текст и контактите си на следния електронни адреси: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Комисията следва да вземе окончателно решение до 30 април 2012 г., за да може от следващата учебна година всички ученици от 1- ви до 12- ти клас, включително, да имат готови униформи.

Вярваме, че с общи усилия ще осигурим на нашите деца съвременна визия, усещане за принадлежност към 73.СОУ и по-голяма безопасност и сигурност за тях.

Д-р Васил Василев,

Председател на УН към 73. СОУ

Стела Запрянова,

Директор на 73. СОУ

Училищното настоятелство на 73 СОУ„Вл. Граматик” и ски училище „Мачирски”

Училищното настоятелство на 73 СОУ„Вл. Граматик”

и ски училище „Мачирски”

организират

два курса ски училище за учениците от 1 до 4 клас :

 

  • І курс: 6 дни - съботно-неделно- 28, 29, януари, 4, 5,11,12 февруари 2012г.

  • ІІ курс: 4дни –– 23,24,25,26 февруари 2012г.

 

  • При липса на сняг ски училището ще се проведе при първа възможност във вариант „Съботно-неделно”

  • Цена:

 

І курс: 240 лв /Със собствена екипировка 225 лв/

ІІ курс: 180 лв /Със собствена екипировка 165 лв/

Цената включва:

· осигурен превоз от и до училище;

· предоставяне на екипировка ROSSIGNOL (ски, обувки, щеки);

· обучение от ски-учител;

· планинска застраховка.

 

  • За второ дете – 10% отстъпка.

· Придружители на учениците са учители от УН на 73.СОУ.

 

 

ВАЖНО!

· Учениците ще бъдат разпределени по групи, според уменията си да карат ски.

· Картите за влековете се заплащат отделно и важат само за съоръженията на Офелии и Ветровала, стопанисвани от „Мачирски спорт”

Цена за лифт карта: цял ден - 12лв.; половин ден – 8лв.

· Записване и плащане:

10 ЯНИАРИ 2012 г. от 08:00ч. до 11 ч. в стаята на настоятелството.

 

· При записването е нужно да знаете ЕГН на детето, ръст, номер обувки за ски, ниво на умение за каране на ски и телефон за връзка с родител.

 

Условия на фирма „Мачирски”:

Деца с пълна лична екипировка се приемат след уточняване на нейната надеждност и пригодност от инструктора първия ден, преди качването в автобуса.

Пропуснат цял курс поради болест или други причини може да се отработи до две седмици с други групи на фирма „Мачирски”, след лична уговорка с г-н Мачирски – в противен случай не се възстановяват средствата за транспорт и застраховка.

Пропуснат ден не се отработва. След взет трети ден от курса не се възстановяват средства.

 

ДО ГОСПОДИН РАФИ