Новини

Курс по български език и литература за учениците от 6 клас

Училищното настоятелство към 73 СОУ „Владислав Граматик“ организира курс по български език и литература за учениците от 6 кл. през учебната 2015/2016 година.

Целта на курса е разширяване и затвърждаване на знанията по български език и литература. Придобитите умения ще бъдат необходими при подготовката за изпита след 7 клас.
 
Курсът обхваща 96 учебни часа. Занятията са в събота, по 3 учебни часа.

Общата цена на целогодишната подготовка е 480 лв.
Цената на учебен час в курса е 5 лв.

Начало на курса: 3 октомври 2015 г., от 9:00 ч.
Място на провеждане: 73 СОУ „Владислав Граматик“

За повече информация: 0884 174672

Занималня (подготовка по немски език)

Уважаеми родители,

Училищното настоятелство на 73 СОУ „Вл. Граматик” организира за учениците от държавните занимални подготовка по немски език – три пъти седмично по един учебен час.
Подготовката включва писане на домашните и упражнения и игри върху взетия сутринта материал;

Заплащането е:

o    Еднократно  до 30.09.2015 г. – сумата от 365 лв.
o    На две вноски – до 30.09.2015 г. – 213 лв и до 29.01.2016 г. - 192 лв.

Начинът на плащане се заявява в молбата за записване (изтеглете от тук).

Възможност за плащане по банков път:

Титуляр на с-ка: УН на 73 СОУ
СИБАНК, BIC: BGSFBUIB,  BG49 BUIB 9888 1092 5870 02
Основание за плащане: Името и класа на ученика.

При болест на ученика 10 и повече учебни дни таксата се намалява пропорционално след представено копие на медицинската бележка от лекар на координатора на УН.
Записването става след попълване на молба при координатора на УН или по електронен път
 от 15 септември 2015 до 25 септември 2015 г.
Отписването става  след едномесечно писмено предизвестие, представено на координатора на УН. При неспазване на срока за предизвестие, такси не се връщат.

УН набира дарения от родителите по 10 лв. на срок в полза на училището.

Електронна поща – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемното време на УН за родители е:
понеделник и вторник от 8 до 11 ч.

Курсове по БЕЛ и Математика за 7 клас

Училищното настоятелство към 73 СОУ „Владислав Граматик“ организира курсове по БЕЛ и Математика за учениците от 7 клас през учебната 2015/2016 година.

Годишните курсове по БЕЛ и Математика имат за цел да подготвят учениците за външно оценяване в края на учебната година и полагане на изпит за езикови и професионални гимназии.

Курсът по всеки предмет обхваща 140 учебни часа. Занятията са в събота, по 4 учебни часа за всеки от двата модула:


08:30 ч. – 10:00 ч              и                 13:00 ч. – 14.30 ч.
11:00 ч. – 12:30 ч.                                15:00 ч. – 16.30 ч.

Общата цена на целогодишната подготовка за един модул е 700 лв.
Цената на учебен час в курса е 5 лв.

Групите са от 5 до 9 души, което дава възможност за диференциран подход.

Начало на курса: 28 септември 2015 г., от 8:30 ч.

Място на провеждане: 73 СОУ „Владислав Граматик“

Краен срок за записване: 25 септември 2015 г.

Родителска среща: 28 септември 2015 г., 18:30 ч.

За повече информация: 0884 174672

Лятно училище 2015 за начален етап / 1 – 4 клас /


                                                         Училищното настоятелство на 73. СОУ „Владислав Граматик”
                                                           Организира лятно училище за начален етап / 1 – 4 клас /1.    Място на провеждане: училищната сграда

2.    Време на провеждане:
      

       От  1 юни до 31 юли 2015 година
       Всеки работен ден от 8.30 до 17.30 ч.

3.    Програма:
      -  Обучение и занимателни игри на немски език, по предварително изготвена програма, съобразена с изучавания материал в училище
      -  Обучение и забавни игри
                              български език и математика, четене на книги, , рисуване, музика;
      -  Следобедните часове –
                             игри в Южния парк, посещения в киносалона, спортни игри на открито;
      -  Спорт в зала “Триадица”, 2 пъти седмично;
      -  Целодневни екскурзии до Национален парк Витоша;
      -  Зоологическата градина;
      -  Плувен басейн, 3 пъти седмично.

4.    Такси:

      а/    за 1 месец  -  210 лв.,  за 1 ден  - 15 лв.
      б/    В таксата не е включена храна и транспорт.
      в/    Таксите се заплащат предварително.


5.     Срок за записване - 31.05.2015 година
    

Телефон за връзка: 0884174672 – г-жа Цивнева


 

Занималня

Уважаеми родители,


Училищното настоятелство на 73 СОУ „Вл. Граматик” организира за учениците от държавните занимални подготовка по немски език – три пъти седмично по един учебен час.

Подготовката включва писане на домашните и упражнения и игри върху взетия сутринта материал;

Заплащането е:


o    Еднократно  до 30.09.2014 г. – сумата от 365 лв.
o    На две вноски – до 30.09.2014 г. – 213 лв и до 30.01.2015 г. - 192 лв.

Начинът на плащане се заявява в молбата за записване (изтеглете от тук).


Възможност за плащане по банков път:


Титуляр на с-ка: УН на 73 СОУ
СИБАНК, BIC: BGSFBUIB,  BG49 BUIB 9888 1092 5870 02
Основание за плащане: Името и класа на ученика.

При болест на ученика 10 и повече учебни дни таксата се намалява пропорционално след представено копие на медицинската бележка от лекар на координатора на УН.
Записването става след попълване на молба при координатора на УН или по електронен път до 23 септември 2014 г.
Отписването става  след едномесечно писмено предизвестие, представено на координатора на УН. При неспазване на срока за предизвестие, такси не се връщат.

УН набира дарения от родителите по 10 лв. на срок в полза на училището.

Електронна поща – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемното време на УН за родители е:
понеделник и вторник от 8 до 11 ч.
сряда и четвъртък от 8 до 11 ч.
Стаята на УН е до училищния стол на 73 СОУ.

На вниманието на учениците от 7 клас

Училищното настоятелство към 73 СОУ „Владислав Граматик“ организира курсове по БЕЛ и Математика за учениците от 7 клас през учебната 2014/2015 година.

Годишните курсове по БЕЛ и Математика имат за цел да подготвят учениците за външно оценяване в края на учебната година и полагане на изпит за езикови и професионални гимназии.

Курсът по всеки предмет обхваща 140 учебни часа. Занятията са в събота, по 4 учебни часа за всеки от двата модула:
08:30 ч. – 10:00 ч              и                 13:00 ч. – 14.30 ч.
11:00 ч. – 12:30 ч.                                15:00 ч. – 16.30 ч.

Общата цена на целогодишната подготовка за един модул е 700 лв.
Цената на учебен час в курса е 5 лв.

Групите са от 5 до 9 души, което дава възможност за диференциран подход.

Начало на курса: 27 септември 2014 г., от 8:30 ч.
Място на провеждане: 73 СОУ „Владислав Граматик“
Краен срок за записване: 26 септември 2014 г.
Родителска среща: 27 септември 2014 г., 09:00 ч.

За повече информация: 0884 174672

Лятно училище за начален етап / 1 – 4 клас /

Училищното настоятелство

 на

 73.СОУВладислав Граматик

 Организира лятно училище

 за начален етап /14 клас/

 

1.     Място на провеждане: училищната сграда

2.     Време на провеждане:

 

     От 2 юни до 31 юли 2014 година

 

      Всеки работен ден от 8.30 до 18.00ч.

 

3.     Програма:

 

-  Обучение и занимателни игри на немски език, по предварително изготвена програма, съобразена с изучавания материал в училище.

-          Обучение и забавни игри

 български език и математика, четене на литературата, дадена за през ваканцията, рисуване, музика,

 -          Следобедните часове

 игри в Южния парк, посещения в киносалона, спортни  игри на открито

 -          Целодневни екскурзии до Национален парк Витоша

 -          Зоологическата градина

 -          Плувен басейн

 

4.     Такси:

 

а/       за1 месец  - 200лв.

           за 1 ден     -    15лв.

 

б/       В таксата не е включена храна и транспорт.

в/       Таксите се заплащат предварително.

 

5. Срок за записване- 31.05.2014 година.

     Телефон за връзка: 0884174672 – г-жа Цивнева

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Уважаеми родители на ученици в 73 СОУ,
Във връзка със започването на производствения цикъл на ученически униформи, задължителни за учениците на 73 СОУ в съответствие с правилника за вътрешен ред в училището , Ви уведомяваме:
     1.За поръчка на нови униформени облекла за учебната 2014/2015 година е необходимо предварително да се уточни размера и бройките от всеки артикул с представител на производителя на тел: 02/820 18 30
     2.Заплащане на аванс минимум 50% от стойността на цялата поръчка.
     3.При цялостно заплащане на поръчаните облекла се получава отстъпка от 10%.
     4.Отстъпката е валидна при поръчване на ученически униформи само:
 - От 07.05.2014г. до 30.05.2014г. - за ученици от 1 до 4клас,
 - От 07.05.2014г. до 15.06.2014г. - за ученици от 5 до 12 клас.
 - Oт 15.06.2014г. до 21.07.2014г. ще се приемат поръчки на ученически униформи на новоприети ученици от 8 клас.
    5.Срок за поръчка и заплащане – от 07.05.2014г. до 21.07.2014г. в магазин Монтели Кидс.
    6.При заплащането всеки родител ще получи ваучер, с който в периода от 01.09.2014г. до 15.09.2014г. ще получи поръчаните облекла в магазин
Монтели Кидс с адрес: Ул. ”Ангел Кънчев ” № 31.
     7.След 15.09.2014г. в магазина ще се предлагат за свободна продажба униформени облекла по стандартни размери. Количествата на предлаганите униформи са ограничени и при изчерпване се произвеждат през период, които се определя от производителя.
    Уважаеми родители, за да си спестите време в очакване на бройки за свободна продажба, моля направете своите заявки за униформи в рамките на опоменатите срокове.

Възползвайте се от предоставените отстъпки и възможността за поръчване на униформени облекла от 07.05.2014г до 21.07.2014г.

ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА

Дарения

    Уважаеми родители,

    Информираме Ви, че училищното настоятелство събира дарения/по желание/, от всички родители в размер на 10 лв. на учебен срок или 20 лв. за година.
    Събраните средства се използват за:
- закупуване на всички медицински консумативи и лекарства за лекарския кабинет;
-закупуване на течен сапун и дезинфектанти за всички тоалетни в училището, осигуряване на чували за смет;
-подсигуряваме награди за нашите деца за всички училищни и спортни празници;
-подпомагаме с финансови средства наши ученици /сираци/. През миналата учебна година осигурявахме ежемесечна финансова помощ на наша ученичка-кръгъл сирак.
    При необходимост помагаме с финансови средства на училищното ръководство за текущи ремонти.
    Заплащането може да се извърши в брой в стаята на училищото настоятелство или по банков път.
    Работно време:
               Понеделник  и Вторник: 08:00 - 11:00
               Четвъртък и Петък: 08:00 – 11:00

    Банкова сметка:

СИБАНК, BIC: BGSFBUIB, BG49 BUIB 9888 1092 5870 02
Основание за плащане : Името и класа на ученика.