Занималня

Уважаеми родители,Училищното настоятелство представя на Вашето внимание условията за провеждане и записване в следобедна занималня на вашите деца:

I -ако не посещават държаавна занималня

II -ако посещават държаавна занималня


I Училищното настоятелство на 73 СОУ „Владислав Граматик” организира следобедна занималня, включваща и подготовка по немски език, за учениците от първи до четвърти клас при следните условия:

Ако от една паралелка има под 15 желаещи ученици, групата е сборна.

Време на обучение – от 15 септември, всички учебни дни, до края на учебната година.

Работно време - от 12.30 ч. до 18.30 ч. При намалени часове началото на работния ден е в зависимост от края на последния учебен час.

От 12,30 ч. до 14,20 ч. се обядва и при добро време се провежда отдих навън. Изключение за групите, които имат немски език от 13,30 ч.

От 14,20 ч. до 17,30 ч. - подготовка на домашните.

От 17,30 ч.– сборна група при дежурен възпитател.

Немски език - три пъти седмично по 40 мин.

Годишната такса, платена еднократно до 30 септември 2010 г., е 731,00 лв.

Таксата, платена на две вноски – септември 2011 г. - 406,00 лв и януари 2012 г.– 364,00 лв.

Таксата, платена на пет вноски – септември – 137,00 лв, октомври – 192,00 лв, декември – 192,00 лв, февруари – 192,00 лв, април – 96,00 лв

Посещение на занималня по дни от 12,30 ч. – 10 лв. При намалени сутрешни часове – 12 лв. Заплаща се на учителя от занималнята преди започване на учебния ден.

Ученици с неплатена такса няма да се приемат в занималнята.

Начинът на плащане се заявява в молбата за записване.

Възможност за плащане по банков път:

Титуляр на с-ка: УН на 73 СОУ

СИБАНК, BIC: BGSFBUIB, BG49 BUIB 9888 1092 5870 02

Основание за плащане: Името и класа на ученика.

При болест на ученика 10 и повече учебни дни за месеца таксата се намалява пропорционално след представено копие на медицинската бележка от лекар на координатора на УН.

Записването става след попълване на молба при координатора на УН или по електронен път до 20 септември 2011 г.

Отписването става след едномесечно писмено предизвестие, представено на координатора на УН. При неспазване на срока за предизвестие, такси не се връщат.

Заявление за записване на занималня 1 клас 2011г

 

II Училищното настоятелство на 73 СОУ „Вл. Граматик” организира за учениците от държавните занимални:

ü подготовка по немски език – три пъти седмично по един учебен час. Подготовката включва писане на домашните и упражнения и игри върху взетия сутринта материал;

ü престой при дежурен възпитател от 18 до 18,30 ч.

Заплащането е:

o Еднократно до 30.09.2011 г. – сумата от 365 лв.

o На две вноски – до 30.09.2011 г. – 213 лв и до 30.01.2012 г. - 192 лв.

Начинът на плащане се заявява в молбата за записване.

Възможност за плащане по банков път:

Титуляр на с-ка: УН на 73 СОУ

СИБАНК, BIC: BGSFBUIB, BG49 BUIB 9888 1092 5870 02

Основание за плащане: Името и класа на ученика.

При болест на ученика 10 и повече учебни дни таксата се намалява пропорционално след представено копие на медицинската бележка от лекар на координатора на УН.

Записването става след попълване на молба при координатора на УН или по електронен път до 20 септември 2011 г.

Отписването става след едномесечно писмено предизвестие, представено на координатора на УН. При неспазване на срока за предизвестие, такси не се връщат.

Заявление за записване на занималня 1 клас- деца  посещаващи държавна занималня- 2011г


!!!!УН набира дарения от родителите по 10 лв. на срок в полза на училището.!!!!

За повече информация:

Електронна пощаThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемното време на УН за родители е:

понеделник и вторник от 8 до 11 ч.

четвъртък и петък от 8 до 11 ч.