Те помагат на нашите деца:

НА НАШИТЕ ДЕЦА


ПОМОГНАХА  С ЛИЧНО ВРЕМЕ, ТРУД И ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:

"ЕЛИАЗ" ООД 

"ГЕНСОФТ" ООД , „ЕКОПАК”АД,  БФС,

 

 

г-жа  Ирена Раева

г-жа  Катя Донкова

г-жа Милена Велева

г-ца Марта Маркова

г-н Митко Филипов

г-н Лазар Радков

г-н Емил Алексов

г-н Митко Митев