Клубен немски - 5 и 6 клас

Презентация на дейността в часовете по клубен немски

Клубният немски е инициатива на училищното настоятелство с  подкрепата на ръководството на 73. СОУ „Вл. Граматик”. Учебният процес  е свързан с материала, изучаван в училището и е сългасуван с обучението в класовете. Към основните приоритети на заниманията в часовете по клубен немски се числи също така цикличен преговор на граматика и тeматично подбрана лексика. В продължение на 2 учебни часа на занятие децата ще разговарят и пишат на немски като няма да бъдат натоварвани с допълнителни домашни задачи.

Клубният немски работи съвместно с преподавателите  в училището. Целта на заниманията е подпомагане на учебния процес чрез преповтаряне на непосредствено преподадения вече учебен материал, което се извъшрва  при детайлното обяснение и подготвяне на домашната работа, зададена в клас.

Формуляр за записване