Новини

Лятно училище за начален етап (1 – 4 клас)

Училищното настоятелство
на
73. СОУ „Владислав Граматик”

Организира лятно училище
за начален етап / 1 – 4 клас /

 


1. Място на провеждане: училищната сграда

2. Време на провеждане:

От 19 май до 29 юли 2016 година

Всеки работен ден от 8.00 до 18.00 ч.-до 15.06 и до 17.30 ч. до 29.07

- Обучение и занимателни игри на немски език, по предварително изготвена програма, съобразена с        изучавания материал в училище

- Обучение и забавни игри, български език и математика, четене на книги, рисуване, музика;

- Следобедните часове – игри в Южния парк, посещения в киносалона, спортни игри на открито;

- Спорт в зала “Триадица”, 2 пъти седмично;

- Целодневни екскурзии до Национален парк Витоша;

- Зоологическата градина;

- Плувен басейн, 2 пъти седмично.

а/ за 1 месец - 210 лв., за 1 ден - 15 лв.

б/ В таксата не е включена храна и транспорт.

в/ Таксите се заплащат предварително.

5. Срок за записване - 14.05.2016 година

Телефон за връзка: 0884174672 – г-жа Цивнева

Математически курс „ Ние, математиците“ за 3 и 4 клас.

Уважаеми родители и ученици,
Училищното настоятелство при 73. СОУ „ Владислав Граматик“ информира за провеждането на математически курс „ Ние, математиците“ за 3 и 4 клас.

Начало-  месец октомври 2015г.;

Провеждане- 2 часа седмично, 64 часа годишно;

Преподавател-  К. Шопова;

Цели:
-    Да се наблегне на извънкласната работа по математика с ученици от 3 и 4 клас;
-    Да се развие логичното и абстрактно мислене извън задачите от учебника;
-    Да се формира упоритост и желание за справяне с „ най- страшните“ задачи;
-    Да се запознаят учениците с различните математически конкурси, задачите, включени в тях и начините на решаването им;
Съдържание:
-    Отмерване с преливане;
-    Как да вървим по пътя на логиката;
-    Рачешки задачи;
-    Действия с естествени числа;
-    Часовникова аритметика;
-    Неопределени диофантови уравнения;
-    Задачи за движение;
-    Календар;
-    Ребуси;
-    „ Специални числа“ и др;

Месечна цена: 50 лв.


За справки, записване и допълнителна информация- УН към 73. СОУ

Курс по немски език за учениците от 4 клас

Училищното настоятелство към 73 СОУ „Владислав Граматик“ организира курс по немски език за изпита A1 към  Goethe-Institut през учебната 2015/2016 година.

Занятията се провеждат 1 път седмично, по два учебни часа след часовете, или в събота, по 2 учебни часа.

Максимален брой ученици в група: 15

Общата цена на целогодишната подготовка е 400 лв.


Начало на курса: 2 октомври 2015 г., от 12:30 ч. или       3 октомври 2015 г., от 9:00 ч.
Място на провеждане: 73 СОУ „Владислав Граматик“

За повече информация: 0884 174672

Курс по немски език за учениците от 6 клас

Училищното настоятелство към 73 СОУ „Владислав Граматик“ организира курс по немски език за изпита A2 към Goethe-Institut през учебната 2015/2016 година.

Занятията се провеждат 1 път седмично, след часовете, преди часовете, или в събота, по 2 учебни часа.

Максимален брой ученици в група: 15

Общата цена на целогодишната подготовка е 400 лв.


Начало на курса: 2 октомври 2015 г., от 12:30 ч. или       3 октомври 2015 г., от 9:00 ч.
Място на провеждане: 73 СОУ „Владислав Граматик“

За повече информация: 0884 174672

Курс по немски език за учениците от 8 клас

Училищното настоятелство към 73 СОУ „Владислав Граматик“ организира курс по немски език за 8 клас през учебната 2015/2016 година.
Целта на заниманията е усвояване на учебния материал, затвърждаване на знанията и подготовка за външно оценяване.

Занятията се провеждат в събота, по 4 учебни часа.

Максимален брой ученици в група: 15

Общата цена на целогодишната подготовка е 680 лв.                                
Цената на един учебен час в курса е 5 лв.

Начало на курса: 3 октомври 2015 г., от 8:30 ч.
Място на провеждане: 73 СОУ „Владислав Граматик“

За повече информация: 0884 174672

Курс по френски език

Училищното настоятелство към 73 СОУ „Владислав Граматик“ организира курс по френски език за начинаещи през учебната 2015/2016 година.

Целта на курса е подготовка и обогатяване на знанията на учениците с цел явяване на изпит към Френския културен институт в София.

Курсът обхваща 136 учебни часа. Занятията са в събота, по 4 учебни часа.

Общата цена на целогодишната подготовка е 680 лв.
Цената на учебен час в курса е 5 лв.

Начало на курса: 3 октомври 2015 г., от 8:30 ч.
Място на провеждане: 73 СОУ „Владислав Граматик“

За повече информация: 0884 174672

Курс по руски език

Училищното настоятелство към 73 СОУ „Владислав Граматик“ организира курс по руски език за начинаещи през учебната 2015/2016 година.
Целта на курса е да подготви и обогати знанията на учениците за явяване на изпита B1 към Института по руски език „Пушкин” в Москва.

Курсът обхваща 136 учебни часа. Занятията се провеждат 1 път седмично, в събота, по 4 учебни часа.

Общата цена на целогодишната подготовка е 680 лв.
Цената на учебен час в курса е 5 лв.

Начало на курса: 3 октомври 2015 г., от 8:30 ч.
Място на провеждане: 73 СОУ „Владислав Граматик“

За повече информация: 0884 174672

Курс по китайски език

Училищното настоятелство към 73 СОУ „Владислав Граматик“ организира курс по китайски език през учебната 2015/2016 година.

Занятията се провеждат 1 път седмично, след часовете, преди часовете, или в събота, по 2 учебни часа.


Общата цена на целогодишната подготовка е 400 лв.


Начало на курса: 2 октомври 2015 г., от 12:30 ч. или 3 октомври 2015 г., от 9:00 ч.

Място на провеждане: 73 СОУ „Владислав Граматик“

За повече информация: 0884 174672

Курс по български език и литература за учениците от 6 клас

Училищното настоятелство към 73 СОУ „Владислав Граматик“ организира курс по български език и литература за учениците от 6 кл. през учебната 2015/2016 година.

Целта на курса е разширяване и затвърждаване на знанията по български език и литература. Придобитите умения ще бъдат необходими при подготовката за изпита след 7 клас.
 
Курсът обхваща 96 учебни часа. Занятията са в събота, по 3 учебни часа.

Общата цена на целогодишната подготовка е 480 лв.
Цената на учебен час в курса е 5 лв.

Начало на курса: 3 октомври 2015 г., от 9:00 ч.
Място на провеждане: 73 СОУ „Владислав Граматик“

За повече информация: 0884 174672

Занималня (подготовка по немски език)

Уважаеми родители,

Училищното настоятелство на 73 СОУ „Вл. Граматик” организира за учениците от държавните занимални подготовка по немски език – три пъти седмично по един учебен час.
Подготовката включва писане на домашните и упражнения и игри върху взетия сутринта материал;

Заплащането е:

o    Еднократно  до 30.09.2015 г. – сумата от 365 лв.
o    На две вноски – до 30.09.2015 г. – 213 лв и до 29.01.2016 г. - 192 лв.

Начинът на плащане се заявява в молбата за записване (изтеглете от тук).

Възможност за плащане по банков път:

Титуляр на с-ка: УН на 73 СОУ
СИБАНК, BIC: BGSFBUIB,  BG49 BUIB 9888 1092 5870 02
Основание за плащане: Името и класа на ученика.

При болест на ученика 10 и повече учебни дни таксата се намалява пропорционално след представено копие на медицинската бележка от лекар на координатора на УН.
Записването става след попълване на молба при координатора на УН или по електронен път
 от 15 септември 2015 до 25 септември 2015 г.
Отписването става  след едномесечно писмено предизвестие, представено на координатора на УН. При неспазване на срока за предизвестие, такси не се връщат.

УН набира дарения от родителите по 10 лв. на срок в полза на училището.

Електронна поща – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемното време на УН за родители е:
понеделник и вторник от 8 до 11 ч.